Fiskevollen ved Sølensjøen (688moh) ligger 30 kilometer øst for Øvre Rendal og regnes som Norges eneste aktive innlandsfiskevær. Her har det vært drevet fangst og fiske til eget forråd og salg i uminnelige tider. I 1913 ble det gjort et gravfunn som inneholdt en fullstendig veidemannsutrustning datert til ca. år 900.

 

Selve sjøen er ca. 14km lang, 3 km på det breieste og største dyp er målt til 58 meter. Sjøen er en del av Sølnavassdraget med utløp mot Femundselva i sør. Det gode fisket i Sølensjøen er viden kjent. Sjøen har bestander av sik, harr, røye, gjedde, abbor, gjedde og lake. I tidligere tider var høstfisket etter røye til rakfisk fra fire buer i sørenden av sjøen det viktigste næringsfisket. Røyekontrakten av 1872 regulerer dette fisket den dag i dag. Etter at sik ble satt ut i sjøen tidlig på 1900-tallet, har det i gode år blitt tatt ut opp mot 25 tonn sik fra sjøen. Opprinnelig var bunngarn og landnot de viktigste fiskeredskapene, men de senere årene har lotteierne i stor grad tatt i bruk flytegarn og flyteruse. I tillegg til næringsfiske drives det et utstrakt sportsfiske (fiskekort) med oter og stang.

 

Rundt fisket bygde Rendølene opp Fiskevollen i lune viker nord i sjøen. Her ligge gamle buer, naust, og kjelder (redskapshus) i brunsvidd tømmer vakkert til. Det eldste husene er fra midten av 1600 tallet, men hoveddelen av bebyggelse kom til etter at veien fra bygda ble kjørbar omkring 1940. Opprinnelig var det åtte matrikkelgårder i Øvre Rendal som eide fisket i Sølensjøen. Disse var Berge med 5 lotter, Bergset med 4 lotter, Hangård, Bjøntegård og Hårset med 2 lotter og Høye med 1 lott. Garddeling og salg har gjort at det i dag er drøyt 40 lotteiere som har buer på Fiskevollen. Gjennom Sølensjøen Lotteierlag forvalter lotteierne ressursene i sjøen, fellesområdet Fiskevollen og kulturarven. I nærområdet er det også endel hytter, slik at det nå er i underkant av 200 bygninger som sogner til Fiskevollen.

 

Bomveien fra bygda over fjellet, gjennom setergrender og med panoramautsikt til Sølenmassivet (1755moh), byr på en kjøretur som er en opplevelse i seg selv. Veien er åpen fra når snøen går i mai/juni til snøen kommer senhøstes. Vel framme kan du vandre i det unike kulturmiljøet som Fiskevollen representerer. På sommerstid er det åpen vaktbu med en liten kafé hvor du kan få kjøpt kioskvarer, forfriskninger og «bite-ti». Her får du også kjøpt fiskekort og leid båt. Noen lotteiere leier også ut hus, men dette må bestilles før du kommer. Fiskevollen er et utmerket utgangspunkt for turer i skog og fjell, eller kano- /kajakktur langs sjøen og i elva Sølna.